Podziel PDF Według Zawartości Tekstu

Wyodrębnij oddzielne dokumenty, gdy określony tekst zmienia się od strony do strony

Prześlij pliki PDF

Pliki pozostają prywatne. Automatyczne usunięcie po 2 godzinach.
Bezpłatne usługi dla dokumentów aż do 10 stron lub 50 MB and 3 tasks per hour.