Zmień Rozmiar PDF

Dodawaj marginesy stron i dopełnienie. Zmieniaj rozmiary strony PDF

Prześlij pliki PDF

Pliki pozostają prywatne. Automatyczne usunięcie po 2 godzinach.
Bezpłatne usługi dla dokumentów aż do 200 stron lub 50 MB and 3 tasks per hour.

Jak Dodać Marginesy do Dokumentów PDF


Below we show how to add whitespace padding to PDF documents online.

Wyślij swoje pliki

Pliki są bezpiecznie przesyłąne przez zaszyfrowane połączenie. Pliki pozostają bezpieczne. Po przetwarzaniu, są permanentnie usuwane.

Wolisz nie wysyłać plików i pracować z nimi offline?
Try Sejda Desktop. Te same funkcje jak usługa online, ale pliki nigdy nie opuszczają komputera.

Kliknij 'Wyślij' i wybierz pliki z lokalnego komputera.

Przeciąganie i upuszczanie plików też działa.

Pliki Dropbox lub Google Drive

Mozesz także wybrać pliki PDF z Dropbox lub Google Drive.

Rozszerz menu 'Wyślij' i wybierz swoje pliki.

Step 2: Margin size

Type a value for the page size, in inch. Use the up/down arrows to change.

The page preview will update, showing the margin added to the PDF pages.

Tip: Apply to all pages in the document or just a few

You can specify only few pages that need the margin. Click on the page thumbnails to select them.

Ready to add margins to your PDF pages? Let's go!

Add PDF Margins online

Below we show how to resize PDF pages online.

Step 3: Resize PDF pages

Choose from one of the standard paper sizes (A3, A4, etc) or input a custom page size.

Tip: All pages or just a few

By default all pages of the document will be resized. Want to resize only few pages? Select specific pages by clicking on them.

Ready to resize your PDF pages?

Resize PDF Pages online