JPG do PDF Online

Konweruj Obrazy do PDF

Prześlij pliki PDF

Pliki pozostają prywatne. Automatyczne usunięcie po 2 godzinach.
Bezpłatne usługi dla dokumentów aż do 30 stron lub 5 MB and 3 tasks per hour.

Jak Konwertować JPG do PDF


Below we show how to convert images to PDF.

JPG is the most popular image format out there, but we also support all the other image formats: png, gif, tiff or bmp.

Wyślij swoje pliki

Pliki są bezpiecznie przesyłąne przez zaszyfrowane połączenie. Pliki pozostają bezpieczne. Po przetwarzaniu, są permanentnie usuwane.

Wolisz nie wysyłać plików i pracować z nimi offline?
Try Sejda Desktop. Te same funkcje jak usługa online, ale pliki nigdy nie opuszczają komputera.

Kliknij 'Wyślij' i wybierz pliki z lokalnego komputera.

Przeciąganie i upuszczanie plików też działa.

Pliki Dropbox lub Google Drive

Mozesz także wybrać pliki PDF z Dropbox lub Google Drive.

Rozszerz menu 'Wyślij' i wybierz swoje pliki.

Step 2: Choose options

Page size

By default images are placed in a A4 sized PDF page. You can choose different page sizes, including the option to have it fit the image size.

Click the Page size dropdown and make a selection.

Page orientation

For most users the default auto detected page size will work best. Based on the image dimensions either portrait or landscape is selected. If the image width is larger than its height, then a landscape page orientation is a better fit than portrait.

A specific page orientation can be selected from the dropdown, in case you need to override the default.

Image margins

By default the image will fill the whole available space on the page, no image margins being added.

Want to add a whitespace border around the image? This can be configured either as a small margin (0.5 inch) or a larger margin (1 inch).

Reorder images

Reorder pages by dragging the thumbnails with your mouse to the correct location.

Add more images or pages by dragging files from your computer onto the web page.

Ready to convert your images? Let's go!

Convert JPG to PDF