Sejda PDF Desktop

Productive PDF software that you'll love to use

Darmowe Pobieranie
Sejda PDF Desktop
By downloading you agree to the
EULA, Terms of use & Privacy Policy

Credits   Release Notes

Sejda PDF Desktop jest bezpłatne, z codziennymi limitami.

Ulepsz aby uzyskać dostęp do funkcji PRO i nielimitowanego używania.

Free Pro
3 tasks per day Unlimited
Docs up to 50MB and 200 pages Unlimited
Compress files up to 100MB Unlimited
OCR files up to 10 pages Unlimited
Images up to 5MB Unlimited
Combine up to 30 files and 50 pages Unlimited
Convert files one by one Multiple files in one go

Pomagamy z zadaniami PDF

Łącz pliki w jeden PDF

Wizualnie łącz i zmieniaj kolejność stron, łącz wiele plików PDF. Dziel i mieszaj strony parzyste i nieparzyste z osobnych plików.

Podziel pliki PDF

Podziel dokumenty na strony. Wyodrębnij osobne dokumenty. Podziel według rozmiaru, zakładek, lub tekstu. Podziel dwa skany rozkładu stron

Konwertuj pliki PDF do formatów Office i obrazów

Konwertuj pliki PDF do formatór Word, Excel, oraz obrazów. Konwertuj obrazy do plików PDF

Kompresowanie PDF

Zmniejsz rozmiar plików PDF. Optymalizuj obrazy i inne zasoby

Edytuj pliki PDF

Dodawa, edytuj, lub przemieszczaj tekst w swoim PDFie. Zmieniaj rodzaj czcionki, rozmiar i styl. Dokładaj, przekładaj, przemieszczaj lub usuwaj strony.
Dodawaj podpisy, podkreślaj tekst i kształty

Zastosuj hasła i restrykcje PDF

Dodaj ochronę edycji i kopiowania do PDFa. Dodaj hasło aby chronić swój PDF przed osobami nieuopważnionymi

Watermark PDF

Dodawaj obrazy lub znaki wodne do dokumentów PDF

Grayscale PDF

Konwertuj tekst i obrazy PDF do szarości

Przytnij PDF

Przycinaj marginesy PDF, dostosuj widoczny obszar strony, zmieniaj rozmiar strony PDF

Can't find the feature you were looking for? Contact us

Easy to adopt and deploy in the enterprise

 1. Pre-activated deployments with a volume license key
 2. Citrix™ and Terminal Services™ compatible
 3. Save costs — volume discounts start from 2 licenses (up to 60% off)

Find the perfect version for you

Find the perfect version for your business

Sejda PDF Desktop jest bezpłatne, z codziennymi limitami. Ulepsz aby uzyskać dostęp do funkcji PRO i nielimitowanego używania.

Showing pricing for 1 users. Change team size
Desktop Week Pass
$
795
per user
for 7 days access
20% volume discount
for 10 users
One-time payment
 
 1. Latest features
 2. 7 days access to Sejda Desktop
 3. 7 days access to Sejda Web
Desktop+Web Annual
$
63
per user
per year
20% volume discount
for 10 users
Recurring billing
 
 1. Latest features
 2. A year access to Sejda Desktop
 3. A year access to Sejda Web

Common questions

How can I cancel my subscription?

To cancel a recurring subscription just click 'Stop auto-renewal' from your account page. You can also email hi@sejda.com.

The Week Pass plan is a one-time charge, not a recurring subscription. It does not automatically renew and downgrades to free after 7 days.

Will my subscription be automatically renewed?

The Week Pass plan is a one-time charge, not a recurring subscription. It does not automatically renew and downgrades to free after 7 days.

Desktop Annual is a recurring subscription and will continue until you cancel.

Subscriptions auto-renew at the end of each term and you will be charged for the subsequent term.

What is the difference between Sejda Desktop and Sejda Web?

Sejda Web is the online, browser-based service, where files are uploaded and processed on our servers.

Sejda Desktop is an application that you can install on your computer and files are processed locally, on your computer.

Does Sejda Desktop process files locally?

Yes, with Sejda Desktop files are processed on your computer, not uploaded to our servers.

Can I use Sejda Desktop on both my laptop and my desktop?

Yes, you can use one license of Sejda Desktop on both your laptop and your desktop, given you are the only one using Sejda Desktop on these computers.

Do you offer a perpetual license?

No, we don't offer perpetual licenses anymore.

More questions? Contact us

Ubuntu PDF Editor

How to Edit PDF on Ubuntu

 1. Otwórz plik w Linux version of Sejda Desktop or use the Edytor PDF online

 2. Kliknij na pole Tekstowe w menu na górze

 3. Zmień tekst przez kliknięcie na isniejący tekst aby rozpocząć edycję. Dodaj tekst do strony PDF.

 4. Dodaj obrazy do strony. Kliknij i przeciągnij aby przemieścić, zmienić rozmiar lub obrócić obraz

 5. Wypełniaj formularze PDF i dodawaj podpisy. Przeciągaj, wpisuj, lub wyślij obraz swojego podpisu

 6. Adnotuj strony PDF, podkreślaj tekst i zaznaczaj zmiany podkreśleniem

 7. Dodawaj nowe linki do URLów lub stron w dokumencie. Łatwo edytuj istniejące hiperłącza w PDFie

 8. Łatwo odszukuj i zamieniaj wszystkie instancje słowa w PDFie. Wybielaj części strony.Dodawaj kształty

 9. Click Apply changes and save the edited document