Znak Wodny PDF Online

Dodawaj obrazy lub znaki wodne do dokumentów PDF

Prześlij pliki PDF

Pliki pozostają prywatne. Automatyczne usunięcie po 2 godzinach.
Bezpłatne usługi dla dokumentów aż do 200 stron lub 50 MB and 3 tasks per hour.

Jak Wprowadzić Znak Wodny do Stron PDF Online Za Darmo


Below we show how to add text watermark to PDF documents online, for free. Works on all desktop platforms including Mac.

Step 1: Select your PDF document

Wyślij swoje pliki

Pliki są bezpiecznie przesyłąne przez zaszyfrowane połączenie. Pliki pozostają bezpieczne. Po przetwarzaniu, są permanentnie usuwane.

Wolisz nie wysyłać plików i pracować z nimi offline?
Try Sejda Desktop. Te same funkcje jak usługa online, ale pliki nigdy nie opuszczają komputera.

Kliknij 'Wyślij' i wybierz pliki z lokalnego komputera.

Przeciąganie i upuszczanie plików też działa.

Pliki Dropbox lub Google Drive

Mozesz także wybrać pliki PDF z Dropbox lub Google Drive.

Rozszerz menu 'Wyślij' i wybierz swoje pliki.

Step 2: Add Text Watermark

Click the 'Add Text' button at the top of the PDF page. You should see a text watermark being added.

Click on it to edit the text. Type 'Draft' or 'Classified' to try it out.

Step 3: Change text size, rotation and location on page

Click and drag the text watermark to change the location on the PDF page
Drag the rotation handle to rotate the text watermark.

Click and drag the resize handles found on the sides to change font size.

Step 4: Change text color, transparency and font family

Click on the text watermark to reveal its associated menu.

One can change the transparency of the watermark, making the text more or less opaque.
Watermark text color can also be configured, together with the font used for the text.

Ready to add text watermark to your PDF file? Let's go!

Add Text Watermark to PDF online free

We describe below how to add image as watermark to PDF documents online, for free.

Step 2: Add Image Watermark

Click the 'Add Image' button and select the image file to use as PDF watermark. Most popular image formats are all supported: JPG, JPEG, GIF, PNG, SVG.

Step 3: Rotate, resize or change position on page

Click and drag the image watermark to change the position on the PDF page.
Drag the rotation handle to rotate the text watermark.
Drag the resize handles found on the image sides to resize the image.

Step 4: Change transparency

Click on the image watermark to reveal the associated menu.
From the associated menu change the opacity of the watermark.

Ready to add image watermark to your PDF file? Let's go!

Add Image Watermark to PDF online free