Obróć PDF

Obracanie stron PDF

Prześlij pliki PDF

Pliki pozostają prywatne. Automatyczne usunięcie po 2 godzinach.
Bezpłatne usługi dla dokumentów aż do 200 stron lub 50 MB and 3 tasks per hour.

Jak Obracać Strony PDF i Zapisać Permanentnie


Below we show how to rotate a pdf

Wyślij swoje pliki

Pliki są bezpiecznie przesyłąne przez zaszyfrowane połączenie. Pliki pozostają bezpieczne. Po przetwarzaniu, są permanentnie usuwane.

Wolisz nie wysyłać plików i pracować z nimi offline?
Try Sejda Desktop. Te same funkcje jak usługa online, ale pliki nigdy nie opuszczają komputera.

Kliknij 'Wyślij' i wybierz pliki z lokalnego komputera.

Przeciąganie i upuszczanie plików też działa.

Pliki Dropbox lub Google Drive

Mozesz także wybrać pliki PDF z Dropbox lub Google Drive.

Rozszerz menu 'Wyślij' i wybierz swoje pliki.

Step 2: Select pages to rotate

Pages can be rotated 90° clockwise, 90° counter-clockwise or 180° (flipped horizontally)

Rotate all pages

If you want to rotate all pages in the document, make sure All pages is selected. Then, click the rotation to be applied: 90°, 90° or 180°

Rotate specific pages

Each page has two buttons to rotate that single page: or

Rotate only odd or even pages

Rotating only odd pages (2,4,6, etc) or all even pages (1,3,5) can also be done. Select either Odd pages or Even pages

Ready to rotate your files? Let's go!

Rotate PDF files online