Phân tách PDF theo nội dung văn bản

Trích xuất các tài liệu riêng biệt khi văn bản cụ thể thay đổi từ trang này sang trang

Tải lên tệp PDF

Các tệp được giữ chế độ riêng tư. Tự động xóa sau 2 giờ.
Miễn phí dịch vụ cho các tài liệu lên đến 10 trang hoặc 50 MB and 3 tasks per hour.