แยก PDF ผ่าหน้ากลาง

แยกการวางสแกนของหน้า A3 ใส่ A4 สองหน้า หรือ A4 ใส่ A5 สองหน้า

อัพโหลดไฟล์ PDF

ไฟล์ส่วนตัว. ลบโดยอัตโนมัติหลัง 2 ชั่วโมง.
ใช้บริการฟรีสำหรับเอกสารถึง 100 หน้าหรือ 50 MB and 3 tasks per hour.

วิธีแยกหน้า PDF สำหรับหนังสือสแกน


Below we show how to split PDF pages with double page layout in two, down the middle. Splitting one A3 into two A4 pages is a great example.

อัพโหลดไฟล์ของคุณ

ไฟล์ถูกอัพโหลดผ่านการเชื่อมต่อด้วยรหัสลับ. ไฟล์ปลอดภัย. หลังจากผ่านกระบวนการแล้ว จะถูกลบถาวร.

หรือคุณไม่ต้องการอัพโหลดไฟล์และทำงานออฟไลน์แทน
Try Sejda Desktop. ฟีเจอร์เดียวกับบริการออนไลน์ และไฟล์จะไม่ออกจากคอมพิวเตอร์คุณเลย.

กด 'อัพโหลด' และเลือกไฟล์จากคอมพิวเตอร์ของคุณ.

คุณสามารถลากและวางลงบนหน้าได้เช่นกัน.

Dropbox หรือ ไฟล์ Google Drive

คุณสามารถเลือกไฟล์ PDF จาก Dropbox หรือ Google Drive ได้ด้วย.

ขยายตัวเลือก 'อัพโหลด' และเลือกไฟล์ของคุณ.

Step 2: Split double page layout scans

Whether it's A4 to double A5s or A3 into two A4s, whether it's landscape or portrait oriented, you don't have to configure anything. The program will auto-configure itself and detect the best way to split.

Just click the Split button to get your result PDF.

Example: You scanned a book by flipping each page and laying it face down on the scanner.

Tip: Reordering pages when document was scanned as a booklet

Sometimes it's easier to scan a document as a booklet, removing the middle ligature and feeding all pages into a scanner at once.

The page ordering in the scanned PDF is not the natural one. To split the document and then reorder the page back to their natural order there's a handy option you can select: Repaginate from booklet scan

Example: You scanned a book by taking out the middle ligature clips and feeding the double pages into a scanner. In the scanned PDF, the pages are in the following order:
12, 1, 2, 11, 10, 3, 4, 9 and so forth, for a 12 pages document.

Different ordering from your scanner? Contact us with details and we'll try to add support for it.

Ready to split your scanned book? Let's go!

Split PDF Pages of Scanned Book