ตัด PDF ออนไลน์

ย่อขอบหน้าการดาษ PDF เปลี่ยนขนาดหน้า PDF

อัพโหลดไฟล์ PDF

ไฟล์ส่วนตัว. ลบโดยอัตโนมัติหลัง 2 ชั่วโมง.
ใช้บริการฟรีสำหรับเอกสารถึง 200 หน้าหรือ 50 MB and 3 tasks per hour.

ตัดหรือเล็มขอบ PDF ฟรี


Below we show how to trim PDF margins online, for free. Works on all desktop platforms including Mac.

 1. อัพโหลดไฟล์ของคุณ

  ไฟล์ถูกอัพโหลดผ่านการเชื่อมต่อด้วยรหัสลับ. ไฟล์ปลอดภัย. หลังจากผ่านกระบวนการแล้ว จะถูกลบถาวร.

  หรือคุณไม่ต้องการอัพโหลดไฟล์และทำงานออฟไลน์แทน
  Try Sejda Desktop. ฟีเจอร์เดียวกับบริการออนไลน์ และไฟล์จะไม่ออกจากคอมพิวเตอร์คุณเลย.

  กด 'อัพโหลด' และเลือกไฟล์จากคอมพิวเตอร์ของคุณ.

  คุณสามารถลากและวางลงบนหน้าได้เช่นกัน.

  Dropbox หรือ ไฟล์ Google Drive

  คุณสามารถเลือกไฟล์ PDF จาก Dropbox หรือ Google Drive ได้ด้วย.

  ขยายตัวเลือก 'อัพโหลด' และเลือกไฟล์ของคุณ.

 2. Crop whole document (in one go)

  Pages are rendered on top of each other, blended, so you can easily determine the crop size that matches all pages.

  Only first 30 pages are rendered by default. For larger documents you have the option to render all pages.

 3. Crop PDF pages separately

  You can choose to crop only certain pages. Each page can be cropped with a different size.

 4. Automatically trim PDF white margins

  We can automatically determine what is the optimal crop size so all white margins are removed.

  Click on 'Auto-crop' right above the page.

 5. Specify precise crop margins in inches

  Exact dimensions can be specified for the cropped margins.

  Input the top, left, bottom and right margins above the PDF page.

Ready to crop your PDF file?

Crop PDF online free