เข้ารหัสและป้องกันไฟล์ PDF ออนไลน์

ป้องกันไฟล์ตัวรหัสและการอนุญาต

อัพโหลดไฟล์ PDF

ไฟล์ส่วนตัว. ลบโดยอัตโนมัติหลัง 2 ชั่วโมง.
ใช้บริการฟรีสำหรับเอกสารถึง 200 หน้าหรือ 50 MB and 3 tasks per hour.

ใส่รหัสผ่านป้องกันไฟล์ PDF อย่างไร

Below we show how to encrypt a PDF file with a password and how to apply PDF restrictions.

 1. อัพโหลดไฟล์ของคุณ

  ไฟล์ถูกอัพโหลดผ่านการเชื่อมต่อด้วยรหัสลับ. ไฟล์ปลอดภัย. หลังจากผ่านกระบวนการแล้ว จะถูกลบถาวร.

  หรือคุณไม่ต้องการอัพโหลดไฟล์และทำงานออฟไลน์แทน
  Try Sejda Desktop. ฟีเจอร์เดียวกับบริการออนไลน์ และไฟล์จะไม่ออกจากคอมพิวเตอร์คุณเลย.

  กด 'อัพโหลด' และเลือกไฟล์จากคอมพิวเตอร์ของคุณ.

  คุณสามารถลากและวางลงบนหน้าได้เช่นกัน.

  Dropbox หรือ ไฟล์ Google Drive

  คุณสามารถเลือกไฟล์ PDF จาก Dropbox หรือ Google Drive ได้ด้วย.

  ขยายตัวเลือก 'อัพโหลด' และเลือกไฟล์ของคุณ.

 2. Choose a strong password

  When opening the document, users will be asked to provide this password. Make sure it's a strong password, recommended 16 characters or more.

  Optionally, choose an owner password as well

  This is the password that users will be asked when attempting to make changes to the document, after the document is already opened.

 3. Select optional PDF restrictions

  Choose what PDF features should be allowed. For example printing can be restricted, or filling forms and commenting can be disabled

  Depending on the software used for opening the PDF file, these permissions may or may not be enforced.

 4. Save your changes

  Click Encrypt PDF and then Download your protected PDF.

Ready to password protect your PDF?

Password protect PDF